soncesenca

Arhitekturna osvetlitev Dnevna svetloba Energetska izkaznica Svetlobne instalacije Ponudba Kontakt

English

........................................................................................................................................................................................................................................................

Arhitekturna osvetlitev:

• svetovanje pri osvetlitvi

• projektiranje osvetlitve:

+ idejni projekt

+ projekt za pripravo PGD

+ priprava popisov

+ projekt za izvedbo z detajli

+ računalniške simulacije

+ izračuni osvetljenosti

+ izbor svetilk v skladu z naročnikovimi željami

+ svetovanje pri nakupu svetilk

+ načrtovanje custom-made svetilk

• organizacija testiranja svetilk in koncepta v živo

• priprava načrtov osvetlitve fasad in zunanjih prostorov v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

• izdelava študij in elaboratov s področja osvetlitve

 

Dnevna svetloba:

• Izdelava študij osončenja / osenčenja

• Svetovanje pri optimizaciji izkoriščanja ddnevne svetlobe

 

Energetska izkaznica:

• Izdelava merjene ali računske Energetske izkaznice

• Izdelava Elaboratov URE

Cene projektov po dogovoru, glede na velikost, kompleksnost in tip objekta. Cena svetovalne ure 40,00 € brutto.
© soncesenca 2014 ...........................................................................................................................................................................................................................................................Stran ne uporablja piškotkov.